GSHT Vinh Hiển
Taxi chieu ve

Cận cảnh quá trình đưa những con tàu khổng lồ qua kênh đào Panama

VẬN TẢI 10:56 - 08/07

Cận cảnh quá trình đưa những con tàu khổng lồ qua kênh đào Panama