GSHT Vinh Hiển
Taxi chieu ve

XÚC ĐỘNG KHI NGHE TUYỆT PHẨM CHỢ QUÊ - SÁNG TÁC TRẦN HÙNG

Văn hóa 10:29 - 26/01

Nhạc sỹ Trần Hùng khai thác chủ đề “Chợ quê” bởi đây là một điểm nhấn văn hóa truyền thống dân tộc và giàu hình ảnh tình người, tình quê hương.