GSHT Vinh Hiển
Quảng cáo Bình Minh
Top - HTXA

Quốc lộ 20 bị xuống cấp trầm trọng

Quốc lộ 20 đi qua đoạn tỉnh Đồng Nai bị xuống cấp trầm trọng. Ổ voi, ô gà chi chit, đặc biệt có những hố sâu nằm ngay giữa đường.
Theo: Truyền hình Tuổi trẻ