GSHT Vinh Hiển
HC2
Top - HTXA

Nổ đường ống khí đốt, tường lửa bao vây ngôi làng Trung Quốc

VIDEO 11:38 - 03/07

Nổ đường ống khí đốt, tường lửa bao vây ngôi làng Trung Quốc