GSHT Vinh Hiển
Quảng cáo Bình Minh
Top - HTXA

[ Video ] Người dân quỳ khóc tiễn biệt người anh hùng huyền thoại

Hôm nay, người Hà Nội tiễn biệt Đại tướng lần cuối trước khi Người về yên nghỉ tại Quảng Bình.Tiếng nức nở vang lên trên mỗi tuyến đường linh cữu của Người đi qua.