GSHT Vinh Hiển
Quảng cáo Bình Minh
Top - HTXA

[ Video ] Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua các tuyến phố

Linh cữu Đại tướng đã rời Nhà tang lễ Quốc gia, di chuyển chậm trên các tuyến phố. Tiễn đưa Đại tướng là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình cùng toàn thể nhân dân…