Bến xe Hà Tĩnh
HC2
Quảng cáo Bình Minh
Top - HTXA

[ Video ] Bức xúc cách hành xử, và nạn bán hàng rong tại bến xe Giáp Bát

Sẵn sàng dùng lời lẽ thô tục để chì chiết hay xúc phạm "thượng đế" khi không vừa lòng, hay nhỡ trả giá mà không mua hàng. Đó là cảnh thường thấy đôi với nạn bán hàng rong tại các bến xe