GSHT Vinh Hiển
Quảng cáo Bình Minh
Top - HTXA

[ Video ] Biển người bước nhanh về nhà tang lễ

Dòng người đổ về viếng Đại tướng kéo dài nhiều km qua Tăng Bạt Hổ, Hàng Chuối. Họ lặng lẽ nhưng bước khẩn trương theo nhịp chân người đi trước.